Programtablå, Onsdag 22 November 2017

08.00 - 09.00Mickes & Frickos Magiska VärldMichael Fridebäck, Fredrik Boberg
09.00 - 09.30Morgonandakt
09.30 - 11.30Rositas eftermiddagspärlorRosita Bäcklund
11.30 - 12.00Haninges politiska oppositionKrister Olenmo
13.00 - 16.00Onsda' eftermidda'Krister Olenmo
16.00 - 18.00BlandatSonja Carlsson
18.00 - 19.00Veckomagasinet