Programtablå, Onsdag 17 Januari 2018

08.00 - 09.00Mickes & Frickos Magiska VärldMichael Fridebäck, Fredrik Boberg
09.00 - 09.30Morgonandakt
09.30 - 11.30Gomorron förmidda’Camilla Karlsson
11.30 - 12.00Haninges politiska oppositionKrister Olenmo
13.00 - 16.00Onsda' eftermidda'Rolf Karlström
16.00 - 18.00MedlemsjaktenSonja Carlsson
18.00 - 19.00Veckomagasinet